Παραγωγή τροφίμων

Παραγωγή και εμπορία τροφίμων με το brand name : mamma mia

εμπορία τροφίμων

Εμπορία τροφίμων βάση στρατηγικών συνεργασιών με πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα τους

branding

Δημιουργία και υποστήριξη νέων brand names

Διείσδυση σε Ασιάτικες Χώρες

Κομβικές συνεργασίες διανομής προϊόντων στην Ασιατική αγορά

Ευρωπαϊκή Παρουσία

Συνεχή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά

Εισαγωγές και Εξαγωγές

Συνεχής ανανέωση κατηγορίας με διάφορα προϊόντα εκτός της κατηγορίας των τροφίμων

Τo διαπολιτισμικό επιχειρηματικό περιβάλλον δεν αποτελεί εμπόδιο για εμάς. Επιπλέον, πιστεύουμε ακράδαντα στην ποιότητα και στην καινοτομία του κάθε brand ώστε να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.

Go to top